Wednesday, April 24, 2019 • Vol. 141, No. 47

Atherton

John D. Atherton (FULL OBIT)
77, of Lewistown
Published in the Astoria South Fulton Argus on 8/10/2011

Velma E. (Beaird) Atherton (FULL OBIT)
96, of Lewistown
Published in the Astoria South Fulton Argus on 12/13/2006

Laura (Atherton) Hickle (FULL OBIT)
64
Published in the Argus-Searchlight on 7/22/1931